Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup svahové sekačky
Odesílatel Josef Düringer
Organizace odesílatele SOTES Sokolov spol. s r.o. [IČO: 25248758]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2019 09:20:00
Předmět Výzva

Výzva pro podání nabídek