Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP
Odesílatel Helena Srbová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2019 11:57:04
Předmět Výzva

Vážení,
v systému E-ZAK města Sokolov byla zahájena veřejná zakázka "Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP". Nabídky lze podávat do 22.02.2019.
S pozdravem
Bc. Helena Srbová
odbor rozvoje města