Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI a koordinátor BOZP
Odesílatel Michaela Šišková
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 16:35:07
Předmět Výzva

Dobrý den,
v systému EZAK města Sokolov byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu na služby "ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI a koordinátor BOZP".

S pozdravem
Ing. Michaela Šišková
odbor rozvoje města