Veřejná zakázka: Rekonstrukce dvou tanečních zkušeben v MDK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6
Systémové číslo: P11V00000015
Počátek běhu lhůt: 26.08.2011
Nabídku podat do: 14.09.2011 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce dvou tanečních zkušeben v MDK
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou:
stavební úpravy včetně rekonstrukce osvětlení a zásuvkových obvodů ve dvou tanečních zkušebnách ve 3. a 4. NP v objektu MDK v Sokolově. To vše podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří PROJEKT STAV s.r.o., Želivského 2227, Sokolov pod zakázkovým číslem 1574/11 z 07/2011.

Do předmětu plnění dále patří:
– zajištění bezpečnosti všech uživatelů prostor dotčených stavbou;
– průběžné čištění stavbou dotčených prostor, ploch a komunikací;
– vedení stavebního deníku;
– účast na kontrolních dnech stavby;
– zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště;
– veškeré doklady k přejímce stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD (atesty, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení, doklad o uložení odpadu, atp.)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 833 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

viz Zadávací dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky