Veřejná zakázka: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 240
Systémové číslo: P12V00000120
Počátek běhu lhůt: 08.11.2012
Nabídku podat do: 30.11.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro“ podle schválené projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří KV engineering, s.r.o., č. zakázky 11036 z 05/2011, a v souladu s platným stavebním povolením zn. SÚ/29693/2007/Sp ze dne 20.12.2007 a jeho následnou změnou č.j. 103225/2009/SUP/JADU ze dne 30.09.2009.

Stručný popis stavby:
stavební úpravy kanceláří a chodeb v 1. patře objektu budovy MěÚ Sokolov, rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace, místní rozhlas, strukturovaná kabeláž, kamery, EPS.

Do předmětu plnění dále patří:
– zajištění dalších požadavků zadavatele – viz samostatná příloha k projektové části zadávací dokumentace;
– zajištění bezpečnosti všech uživatelů prostor dotčených stavbou;
– zajištění volného komunikačního koridoru pro zaměstnance a zákazníky úřadu;
– průběžné čištění stavbou dotčených prostor, ploch a komunikací;
– vedení stavebního deníku;
– účast na každodenních režimech, kontrolních dnech stavby a na kolaudačním řízení;
– zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště;
– veškeré doklady k přejímce stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD (atesty, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení, doklad o uložení odpadu, atp.)

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žádosti o účast a o poskytnutí zadávací dokumentace lze podávat pouze přes https://ezak.sokolov.cz

Nabídky podávat na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Lhůta pro přihlášení do soutěže a vyžádání dokumentace je do 19.11.2012 do 11.00 hod.

informace:
Milada Dudková, odbor správy majetku
Městský úřad Sokolov
359 808 285; milada.dudkova@mu-sokolov.cz

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky