Veřejná zakázka: Rekonstrukce MěÚ - EPS (přízemí objektu)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17
Systémové číslo: P11V00000075
Počátek běhu lhůt: 25.08.2011
Nabídku podat do: 05.09.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce MěÚ - EPS (přízemí objektu)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace EPS a ovládání požárních dveří v přízemí a v prostorách dopravně správních agend Městského úřadu Sokolov dle zpracované PD pro provedení stavby, zak. č. 11036. Dodávka a montáž předmětné stavby zahrnuje veškeré náklady s ní spjaté, vč. drobného instalačního materiálu, režijních nákladů, dopravy, zaškolení obsluhy, dokladů potřebných pro kolaudaci. Navržená cena bude nejvýše přípustná a bude krýt veškeré dodávky a práce nutné ke zdárnému dokončení díla bez vad a nedodělků

Stavba bude probíhat za plného provozu úřadu, postupně po jednotlivých částech. Objednatel je schopen zajistit uvolnění max. 3–4 kanceláří najednou.

Je nutné vzít na vědomí, že v průběhu realizace této stavby budou na staveništi probíhat stavební úpravy kanceláří a chodeb. Zhotovitel je povinen vzít na vědomí fakt, že na staveništi nepůsobí sám a bude plně spolupracovat s dodavatelem stavebních úprav, které se budou realizovat ve stejném termínu. Tato podmínka bude též zanesena ve smlouvě o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

viz Zadávací dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky