Veřejná zakázka: ZŠ Rokycanova - sportovní zázemí na p.p.č. 77/4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1657
Systémové číslo: P19V00000202
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 26.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Rokycanova - sportovní zázemí na p.p.č. 77/4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v plošných terénních úpravách pozemku p.č. 77/4 v k.ú. Sokolov o velikosti 372 m2 a vybudování hřiště pro žáky ZŠ Rokycanova. V rámci terénních úprav a bouracích prací dojde nejprve v JZ části ke kácení tří stromů, odstranění stávající ocelové boudy a úpravám svrchních vrstev šachet. V centrální části bude zrušeno pískoviště a na severní straně dlažba, na J, JZ a JV straně bude odstraněno oplocení.
Nové hřiště bude na ploše 103 m2 pokryto polyuretanovým povrchem, cca 71 m2 budou tvořit zatravňovací desky, 70 m2 betonová dlažba a betonové šlapáky. Zbytek tvoří travnatá plocha.
V centrální části hřiště bude postaven dřevěný přístřešek proti nepřízni počasí. Součástí dodávky přístřešku jsou lavice, stoly a tabule. Na východ od přístřešku je navrženo pískoviště. Projekt řeší umístění následujících systémových herních prvků: herní hrad, houpačka „hnízdo“, opičí dráha a trampolíny v zemi. Mimo přístřešek jsou umístěny dvě lavičky. Hřiště bude nově oploceno kovovými rámovými dílci s drátěnou výplní včetně dodávky brány a tří branek.

Všechny nabízené herní prvky a dopadové plochy musí být certifikované dle příslušných platných norem ČSN EN.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků