Veřejná zakázka: Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace - výběr TDI a koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1654
Systémové číslo VZ: P19V00000199
Datum zahájení: 10.09.2019
Nabídku podat do: 25.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace - výběr TDI a koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na stavbě: „Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace“. Výstavbou dojde ke kompletní změně povrchu, bude provedena generální oprava komunikace a chodníků s výměnou podkladních vrstev a pojízdné vrstvy, budou vybudovány parkovací místa a chodníky pro pěší. V rámci stavby bude provedena výměna splaškové kanalizace, vodovodu a vybudována dešťová kanalizace.

Zakázka je dělena na 2 části. Účastník může podat nabídku do jedné či obou částí (do každé části je nutné podat samostatnou nabídku).

1. část – TDI
Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou. Součástí plnění zakázky je také účast v komisi při výběru Zhotovitele, pokud k tomu bude technický dozor vyzván Zadavatelem.

2. část – koordinátor BOZP
Předmětem 2. části zakázky je obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy