Veřejná zakázka: Část 2 - koordinátor BOZP

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1293
Jedná se o část veřejné zakázky: ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI a koordinátor BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - koordinátor BOZP

Stručný popis předmětu:
Předmětem 2. části zakázky je obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.


Předpokládaná hodnota

  • 80 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků