Veřejná zakázka: Část 1 - výběr TDI

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1292
Jedná se o část veřejné zakázky: ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI a koordinátor BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - výběr TDI

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou.


Předpokládaná hodnota

  • 350 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků