Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Integrovaný řídící systém – Genetec Omnicast
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2011 22.12.2011 14:00
Dodání nábytku do kanceláří Městské policie.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2011 12.12.2011 14:00
HW kamerové body - servery
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2011 02.12.2011 10:00
10- OI -Dodávka aplikace "Centrální evidence smluv pro MěÚ Sokolov"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2011 05.12.2011 10:00
Dětské hřiště u MDK Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2011 02.11.2011 14:00
Software pro správu ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2011 03.11.2011 10:00
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa, 2. část
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2011 14.10.2011 00:00
Rekonstrukce bazénu 6.ZŠ a sadové úpravy - změny
podlimitní Zadáno 01.10.2011 05.10.2011 00:00
Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"
podlimitní Zadáno 22.09.2011 07.10.2011 09:00
Rekonstrukce dvou tanečních zkušeben v MDK
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2011 14.09.2011 10:00
Rekonstrukce MěÚ - EPS (přízemí objektu)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2011 05.09.2011 11:00
Dodání osobního automobilu.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2011 22.08.2011 12:00
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2011 22.08.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 11 12 13 14 15