Veřejná zakázka: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5
Systémové číslo: P11V00000076
Počátek běhu lhůt: 02.08.2011
Nabídku podat do: 22.08.2011 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou:
stavební úpravy kanceláří a chodeb v přízemí objektu budovy MěÚ Sokolov, dále pak úprava povrchů schodiště, rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace, místní rozhlas, strukturovaná kabeláž a kamery. To vše podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří KV engineering s.r.o., zakázkové číslo 11036 z 05/2011.

Do předmětu plnění dále patří:
– zajištění bezpečnosti všech uživatelů prostor dotčených stavbou;
– zajištění volného komunikačního koridoru pro zaměstnance a zákazníky úřadu;
– průběžné čištění stavbou dotčených prostor, ploch a komunikací;
– vedení stavebního deníku;
– účast na každodenních režimech, kontrolních dnech stavby a na kolaudačním řízení;
– zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště;
– veškeré doklady k přejímce stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD (atesty, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení, doklad o uložení odpadu, atp.)

V případě nejasností vždy platí tato důležitost jednotlivých dokumentů:
1. výzva zadavatele
2. projektová dokumentace
3. rozpočet.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Dotazy k zadávací dokumentaci je možné vznášet po 15.08.2011 (termín prohlídky staveniště).

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky