Veřejná zakázka: Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1937
Systémové číslo: P21V00000056
Datum zahájení: 26.05.2021
Nabídku podat do: 16.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je realizace tzv. stavby na klíč. Jedná se o opravu formou výměny stávající dožilé vlnité střešní krytiny za lehkou ocelovou krytinu včetně nových okapů a svodů. Zhotovitel má možnost při prohlídce místa plnění zhodnotit stávající stav a určit všechny práce, které budou nutné pro výměnu stávající střešní krytiny za novou střešní krytinu.

Účast na prohlídce místa plnění je podmínkou pro podání nabídky ze strany účastníka.

Je nutné vyměnit laťování, okapy a svody, oplechování, stávající odvětrávací komíny. Předpokládá se zachování stávajícího krovu, který se zdá být v dobrém stavu, záleží však na odborném posouzení zhotovitele. Cílem je vytvořit novou kvalitní střechu, která bude chránit před zatečením. Po stavebně-technické stránce musí návrh zhotovitele splňovat veškeré platné technické normy. Návrh nového materiálové řešení díla musí respektovat a zohledňovat platnou legislativu a normové požadavky z hlediska požárně-bezpečnostního řešení pro daný typ objektu.

Součástí plnění je rovněž demontáž stávající vlnité střešní krytiny, laťování, oplechování a svodů včetně jejich odvozu a ekologické likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech – zhotovitel je následně povinen doložit doklady o likvidaci.

Zadavatel nedisponuje projektovou dokumentací k akci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy