Veřejná zakázka: Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1441
Systémové číslo VZ: P18V00000308
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013208
Datum zahájení: 03.01.2019
Nabídku podat do: 11.02.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem projektu je vybudování městské stezky pro pěší i cyklisty v celkové délce cca 2,5 km, která propojí dva sportovní a odpočinkové areály. Stezka je rozdělena do úseků A – J. Stezka začíná
v areálu Bohemia v ulici Karla Hynka Máchy za blokem řadových garáží naproti parkovišti u „in-line“ dráhy. Na tuto komunikaci navazuje stezka, která pokračuje až do ulice Dělnická, kde je dále vedena z části po stávajících místních komunikacích a z části po nové stezce podél zadního traktu řadových garáží až do ulice Tovární. Před sjezdem do této ulice je v místě stoupání výškový rozdíl řešen vybudováním opěrné gabionové zdi spolu s osazením trubkového zábradlí. V ulici Tovární je součástí stezky nový chodník až k autobusové zastávce, která bude vyměněna za novou. V tomto úseku dojde k provedení přeložek a k ochraně inženýrských sítí uložením do chrániček. Stezka následně vede za stávajícími zahradami rodinných domů v ulici Mičurinova až k místní komunikaci do Těšovic, kterou křižuje. Stezka je dále vedena ke komunikaci v ulici Karla Havlíčka Borovského, kterou křižuje a pokračuje ulicí Marie Majerové až do ulice Závodu Míru. Stezka je v této části navržena v trase stávajícího chodníku jako dělená s tím, že šířka stezky bude 3 m a chodníku 2 m. Dále ulicí Alšova a Švabinského. Poslední část stezky vede podél severní hrany parcely autoservisu Sklenář, muzea techniky a jaderného krytu a podél oplocení zahrádkářské kolonie sjíždí k Lobezskému potoku, kde u mostku přes potok končí. Stezka výškově kopíruje stávající terén, je až na výjimky navržena s povrchem z asfaltového betonu. V místech, kde budou budovány chodníky v souběhu s cyklostezkou, bude mezi nimi položen pruh ze „slepecké“ dlažby. Dále dojde k úpravám a vybudování přechodů a přejezdů pro cyklisty spolu s nasvícením vytipovaných rizikových míst tak, aby splňovaly bezpečností standardy dnešní doby. Součástí projektu je vybudování 17 zastřešených stání pro kola. V trase od ulice Tovární směrem k ulici Mičurinova bude vybudováno nové veřejné osvětlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 602 216 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky