Veřejná zakázka: Zajištění opěrné zdi na pozemku par. č. 2436/56, k.ú. a obec Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1023
Systémové číslo VZ: P17V00000104
Datum zahájení: 06.06.2017
Nabídku podat do: 19.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění opěrné zdi na pozemku par. č. 2436/56, k.ú. a obec Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba se nachází v intravilánu obce Sokolov , v blízkosti ulice Slovenská . Opěrná zeď se nachází na pozemku p.č.2436/56 k. ú. Sokolov, její celková délka činí 22,0 m. Opěrná zeď zajišťuje převýšení upravených terénů před objekty na p. p. č. 2436/54 a 2436/55 , výška opěrné zdi - rozdíl terénů je cca 2,30 m. V minulosti již byla tato opěrná zeď sanována dle projektu z roku 2006. Zeď byla zajištěna rubovou gabionovou zdí, která měla převzít většinu zatížení od zemního tlaku včetně přitížení povrchu. Lícová původní železobetonová opěrná zeď však vykazuje poruchy — vyklonění v koruně zdi o cca 50 mm. Projekční návrh zabezpečení svahu řeší zajištění svahu pomoci části původní gabionové zdi. V projektu stavby je navrženo zesílení původní gabionové zdi o přední (v líci v patě zdi) jeden gabionový koš rozměru 1,00x1,00 m. Zesílení již provedené gabionové zdi je navrženo při uvažování plného odstranění stávající betonové lícové opěrné zdi. Stávající ocelové trubkové zábradlí se osadí do koruny gabionové zdi. Součástí stavby je i částečné odstranění zateplovacího systému přilehlé budovy na p.č. 2436/54, obnova poškozených částí zateplovacího systému a vysprávka vnitřních prasklin zdí. Stavbu bude prováděna pouze při omezeném požadavku na zábor přilehlých ploch — v patě opěrné zdi pruh cca 10 m (vlastní provádění zajištění a zařízení staveniště) a pruh cca 4 m v rubu zdi (to znamená pouze posunutí obrubníku parkoviště o cca 2,00 m).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 966 927 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků