Veřejná zakázka: MŠ, ul. Alšova - oprava elektroinstalace, pavilon č. 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1003
Systémové číslo VZ: P17V00000084
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 06.06.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ, ul. Alšova - oprava elektroinstalace, pavilon č. 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v pavilonu č. 1. V pavilonu č. 1 jsou osazeny dvě rozvodnice R1 v 1. NP a R2 v 2. NP. Rozvodnice jsou osazeny v přípravnách a jsou v oceloplechových v zapuštěných provedeních. V pavilonu č. 1 bude zachována elektroinstalace ve výtahové šachtě, včetně napájecích kabelů z rozvodnice R2 a rozvodnice výtahu. Dále budou zachovány stávající slaboproudé rozvody EZS a hlásičů kouře. Rovněž bude zachován i systém ochranné pospojování, který bude dle možností opraven či doplněn. Ostatní silnoproudá elektroinstalace včetně rozvodů zvonků pavilonu č. 1 bude kompletně demontována včetně stávajících rozvaděčů R1 a R2. V případě nemožnosti vytažení stávajících kabelů, budou tyto kabely odpojeny, zkráceny a elektroinstalační krabice budou zahozeny. Ve stávající rozvodnici RS bude doplněn pojistkový odpojovač s pojistkami 3 x 25A. Nové okruhové rozvodnice pavilonu č. 1 R1 a R2 budou osazeny v místě původních rozvaděčů. Rozvodnice budou v oceloplechových zapuštěných provedeních. V rozvodnici R1 budou odjištěny okruhy 1. NP pavilonu 1 a dále napájení rozvaděče R-měření osazeného na přístupové chodbě. V rozvodnici R2 budou odjištěny okruhy 2. NP. Dále budou do rozvodnice opětně připojeny napájecí kabely pro osvětlení a zásuvku výtahové šachty a vývod pro rozvaděč výtahu. Ochrana silnoproudých rozvodů před přepětím bude dvoustupňová. V rámci opravy elektroinstalace bude vyměněn i stávající systém zvonků. Zvonky budou napájeny ze zvonkových traf osazených v rozvodnici R1. Ve vnitřních prostorách bude použito základní i orientační umělé osvětlení. Pro osvětlovací soustavy budou použita úsporná zářivková svítidla s lineárními nebo kompaktními zářivkami. Na chodbách, nad východy ven a ve vybraných místnostech bude instalováno orientační osvětlení.

Zadavatel požaduje, aby byl zhotovitelem zajištěn minimální počet pracovníků na stavbě (4-6) z důvodu nutnosti dodržení termínu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků